Lehdistötiedote

Katsotaan jos joku lehti poimii tiedotteemme. Jos ei, pääsette kuitenkin lukemaan Lehdistötiedote LeanInno tuo Stanford Research Instituutin (SRI) kehittämis- ja innovaatiotyökalut kaikkien yrityksien käyttöön Varsinais-Suomeen! Maakuntaliiton tukeman LeanInno hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille maakunnan yrityksille mahdollisuus uusiutua ja kehittää toimintaansa tavoitteidensa mukaisesti. Valmennuksessa käytetään hyväksi Stanford Research Institute:n työkaluja ja menetelmiä. Valmennusohjelma kuuluu Åbo Akademin ja Turun Ammattikorkeakoulun yhteiseen hankkeeseen ja sen pitkäntähtäimen tavoitteena on tuottaa alueelle tuhansia innovaattoreita. Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henry Wibom ilmaisi huolensa Turun Sanomissa siitä, että suurin osa yritysten kasvupotentiaalista jätetään käyttämättä. Pääosa kehittämistoimenpiteistä suunnataan vain n. 1 %:lle alueen yrityksistä ja valtaosa jää ilman tukea ja työkaluja, joita tarvitaan yritys- ja innovaatiotiminnan eteenpäinviemiselle. Yritysten innovointitoiminnalle on nyt tarjolla tukea LeanInno -valmennusohjelman muodossa.  “Kaikilla yrityksillä koosta tai toimialasta riippumatta, on mahdollisuus osallistua LeanInno valmennukseen” kertoo Timo Linnossuo Turun ammattikorkeakoulusta.”Valmennusohjelman tavoitteena on sekä konkreettiset kehittämistoimet että kehittämisosaamisen kasvattaminen” Linnossuo jatkaa. “Valmennuksessa nojaudumme lean management -ajattelutapaan, joka on maailmalla paljon käytetty toimintatapa kehittämisessä”, kertoo Anna-Greta Nyström Åbo Akademin kauppakorkeakoulusta. Kyseessä on käytännönläheinen toiminta, jossa tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa saadaan kehitettyä jopa menestystuotteita. “Erilaisten työkalujen ja tekemisten kautta mennään prosessimaisesti kohti toivottua ja asetettua lopputulosta” sanoo Anna-Greta Nyström ja kutsuu yrityksiä mukaan valmennukseen. “LeanInnossa pohditaan miten yritys  voi osallistaa koko henkilökunnan ja asiakkaat tuottamaan yrityksen innovaatioita” kertoo Jocke Ramström Åbo Akademista. Ramström on toiminut valmentajana yritysvalmennuksissa ja näkee valmennuksessa tärkeänä tavoitteena tuoda esille ja hyödyntää kaikkien työntekijöiden rohkeus ja innostus. LeanInnossa on myös vahva maakunnallinen tavoite. Tärkeää on vahvistaa alueen innovaatio-osaaminen ja luoda Varsinais-Suomeen innovaatiopolku, toimintamalli ja kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa kehitetään monialaisissa tiimeissä uusia disruptiivisia, tulevaisuuden markkinoilla menestyviä yrityksiä ja tuotteita. “On tärkeää pitkällä tähtäimellä tuottaa alueelle...

Tiedote

Lehdistötiedote LeanInno tuo Stanford Research Instituutin (SRI) kehittämis- ja innovaatiotyökalut kaikkien yrityksien käyttöön Varsinais-Suomeen! Maakuntaliiton tukeman LeanInno hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille maakunnan yrityksille mahdollisuus uusiutua ja kehittää toimintaansa tavoitteidensa mukaisesti. Valmennuksessa käytetään hyväksi Stanford Research Institute:n työkaluja ja menetelmiä. Valmennusohjelma kuuluu Åbo Akademin ja Turun Ammattikorkeakoulun yhteiseen hankkeeseen ja sen pitkäntähtäimen tavoitteena on tuottaa alueelle tuhansia innovaattoreita. Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henry Wibom ilmaisi huolensa Turun Sanomissa siitä, että suurin osa yritysten kasvupotentiaalista jätetään käyttämättä. Pääosa kehittämistoimenpiteistä suunnataan vain n. 1 %:lle alueen yrityksistä ja valtaosa jää ilman tukea ja työkaluja, joita tarvitaan yritys- ja innovaatiotiminnan eteenpäinviemiselle. Yritysten innovointitoiminnalle on nyt tarjolla tukea LeanInno -valmennusohjelman muodossa.  “Kaikilla yrityksillä koosta tai toimialasta riippumatta, on mahdollisuus osallistua LeanInno valmennukseen” kertoo Timo Linnossuo Turun ammattikorkeakoulusta.”Valmennusohjelman tavoitteena on sekä konkreettiset kehittämistoimet että kehittämisosaamisen kasvattaminen” Linnossuo jatkaa. “Valmennuksessa nojaudumme lean management -ajattelutapaan, joka on maailmalla paljon käytetty toimintatapa kehittämisessä”, kertoo Anna-Greta Nyström Åbo Akademin kauppakorkeakoulusta. Kyseessä on käytännönläheinen toiminta, jossa tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa saadaan kehitettyä jopa menestystuotteita. “Erilaisten työkalujen ja tekemisten kautta mennään prosessimaisesti kohti toivottua ja asetettua lopputulosta” sanoo Anna-Greta Nyström ja kutsuu yrityksiä mukaan valmennukseen.     “LeanInnossa pohditaan miten yritys  voi osallistaa koko henkilökunnan ja asiakkaat tuottamaan yrityksen innovaatioita” kertoo Jocke Ramström Åbo Akademista. Ramström on toiminut valmentajana yritysvalmennuksissa ja näkee valmennuksessa tärkeänä tavoitteena tuoda esille ja hyödyntää kaikkien työntekijöiden rohkeus ja innostus. LeanInnossa on myös vahva maakunnallinen tavoite. Tärkeää on vahvistaa alueen innovaatio-osaaminen ja luoda Varsinais-Suomeen innovaatiopolku, toimintamalli ja kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa kehitetään monialaisissa tiimeissä uusia disruptiivisia, tulevaisuuden markkinoilla menestyviä yrityksiä ja tuotteita. “On tärkeää pitkällä tähtäimellä tuottaa alueelle myös korkeakoukuista vasta-valmistuneita, jotka kykenevät jatkuvaan, jopa radikaaliin kehittämiseen, ja...

Kirjavinkkejä Timo Linnossuon esityksestä

•What got you here won’t get you there. Marshall Goldsmith, 2008 •Start with why. Simon Sinek, 2009 •The Lean Startup. Eric Ries, 2011 •101 Design Methods. Vijay Kumar, 2013 •The Lean Entrepreneur. Brant Cooper, Patrick Vlaskovits, 2013. •The ART of EXPLANATION. Lee Levefer, 2013 •Medici-ilmiö. Frans Johansson,...

Tutkiva tehtävä liittyen resurssitehokkuuteen

Perehtykää resurssitehokkuuteen ja tutkikaa termin sisältöä ja merkitystä (Mikä? Miksi? Miten?). Laatikaa blogiin esitys, jossa käsittelette tehtävänantoa seuraavien kysymysten kannalta. Miten resurssitehokkuus muuttaa toimintaa? Mitä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ekologisia vaikutuksia se tuo? Mitä esteitä resurssitehokkuuden tiellä on? Tuo esiin esimerkkejä resurssitehokkuudesta aiheutuvista kansainvälisistä, alueellisista ja yksittäisiin yrityksiin kohdistuvista mahdollisuuksista.   Esityksen tapa on vapaa. Kilpailun kannalta kannattaa miettiä esityksen yleistä visuaalista ilmettä ja myyvyyttä. Ennakkotehtävät ovat arvioinnin yksi osa. ———————————————————– Materiaalia, jolla pääsette alkuun: http://www.ted.com/talks/ray_anderson_on_the_business_logic_of_sustainability https://www.tem.fi/files/38426/TEMjul_33_2013_web.pdf Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa: Suomeksi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:FI:PDF Enkuksi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:EN:PDF Online Resource Efficiency Platform (OREP) http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm Kansallinen resurssiviisausfoorumi videoita: http://wms.magneetto.com/event/2013_1204_foorumi/view Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma: http://www.motiva.fi/files/8667/Kestavaa_kasvua_materiaalitehokkuudella_Tyoryhman_esitys_Kansalliseksi_materiaalitehokkuusohjelmaksi.pdf   Sitran resurssiviisaus ja teolliset symbioosit sivut: http://www.sitra.fi/ekologia/resurssiviisaus...